Ett inkluderande samhälle

Nu ska det kort redogöras om ett inkluderande samhälle. Folk idag säger att de vill ha ett inkluderande samhälle. Men hur skulle det vara? Uppenbarligen skulle det inte tolerera negativism avseende samband med ras, kön, religion eller kulturell bakgrund. Så alla identitetsgrupper skulle vara lika representerade och värderade i alla viktiga sociala miljöer. Det är LÄS MER