Rasism i vardagen

Socialpsykologiskt Enligt socialidentitetsteorin anses människors identitet som formad utifrån de olika grupptillhörigheter dem tillhör. Ju mer tillhörighet någon upplever desto mer styrs identiteten utifrån gruppens värderingar. I sin tur formas gruppens känsla av sammanhållning delvis utifrån jämförelser av hur lik eller olik gruppen är mot andra grupper. Dem känslor som kretsar i gruppen blir enkelt LÄS MER