Antirasismrörelsen

Den första riktigt kända antisasismrörelsen kan nog härledas till den kamp som fördes i Nordamerika under mitten av 1800-talet för att befria de svarta slavar som användes inom jordbruk och industri. En kamp som ledde inte bara till förbud mot slavhandel men också till ett inbördeskrig mellan USA:s nordstater och sydstater. Enkelt sett kan man säga att sydstaterna ville behålla slaveriet.

De ansåg att det behövdes för att hålla igång produktiviteten på fram för allt bomullsfälten. Slavar användes även för att bruka andra typer av grödor. I norra delarna av landet användes slavarna till att arbeta i gruvor och industri. Men under mitten av 1800-talet började människorättskämpar att höja sina röster för att slaveriet skulle förbjudas. De ansåg inte att det hörde hemma i en civiliserad demokrati som man ville att USA skulle vara. På den här tiden kunde en del fortfarande minnas hur det var att leva under förtryck av en kolonialmakt vikten USA under lång tid gjorde när det fortfarande tillhörde England och Frankrike. Frihetskriget under slutet på 1700-talet hade gjort Nordamerika fritt från europeiskt styre och nu ville det ta steget till att bli en riktig demokrati.

Kamp mot slaveriet

I norra USA började det nu bildas organisationer som lobbade för att slaveriet skulle avskaffas. Där uppe i norr frigavs snart de slavar som fanns och de tilläts att bo i landet som fria medborgare, de hade dock inte samma rättigheter som andra, vita, medborgare men de kunde ändå leva och arbeta för sin försörjning. I de södra delarna av landet var motståndet mot att avskaffa slaveriet starkt. De stora godsägarna i södern ansåg inte att det skulle kunna vara möjligt att producera så mycket varor som marknaden krävde och till rätt priser om de inte fick lov att behålla sina slavar. De ville behålla sitt sätt att leva precis som det var. Som en protest mot att nordstaterna försökte tvinga dem till att frige sina slavar startade de i sin tur ett uppror och krävde att de skulle få lov att utträda ur de förenta staterna. Nordstaterna med president Lincoln i spetsen kunde inte acceptera detta utan man förklarade då krig mot sydstaterna. Som ni kanske vet så vann nordsidan och södern fick underkasta sig det nya förbudet mot slaveri. Traditionellt sett har de södra delarna av USA ändå sen dess ansetts som mer konservativt och det finns en djup tradition av rasistiska organisationer där. Den mest kända är Klu Klux Klan där medlemmarna går runt iklädda särkar och huvor av vita lakan.

Medborgarrättsrörelsen

Som en följd av att de frigjorda slavarna inte hade rätt till att leva och verka i USA på villkor som vita så började en rörelse växa fram under 1900-talets mitt. Medborgarrättsrörelsen som bildades verkade för att svarta skulle få samma rättigheter som vita i det amerikanska samhället. På den här tiden, 1950-talet rådde det apartheid i USA. Svarta medborgare fick inte studera på universitetet och de fick inte sitta på samma platser i bussen som vita. Ett par stora personligheter steg fram som frontfigurer för den här folkrörelsen. De mest kända är Martin Luther King och Malcom X. Båda blev mördade på grund av sina övertygelser om att kämpa för samma rättigheter som den vita befolkningen. Deras kamp var inte förgäves, USA ändrade sina lagar så att alla medborgare oavsett hudfärg skulle få samma rättigheter. Antirasismrörelsen har sen dess spridit sig över världen och är idag en stor folkrörelse med många engagerade.