Ett inkluderande samhälle

Ett inkluderande samhälle

Nu ska det kort redogöras om ett inkluderande samhälle. Folk idag säger att de vill ha ett inkluderande samhälle. Men hur skulle det vara? Uppenbarligen skulle det inte tolerera negativism avseende samband med ras, kön, religion eller kulturell bakgrund. Så alla identitetsgrupper skulle vara lika representerade och värderade i alla viktiga sociala miljöer. Det är därför människor idag tycker att det är så viktigt för transpersoner att delta i det militära, kvinnor att jobba på ubåtar, bagare som anpassar bakelser till homosexuella bröllop lika mycket som heterogena bröllop.

Dessutom skulle det inte finnas några stereotyper. Ingen skulle döma någons handlingar, förmågor eller personliga egenskaper baserat på hans identitet som manlig, kvinna, svart, vit, ung, gammal, judisk, mormon, homosexuell, hetero, eller vad som helst.

Samhället vi lever idag

Vi har kommit en bit i den riktningen. Det är nu vanligt att män kan föda och amma sina barn, vilket verkligen är en seger över stereotyper. (Å andra sidan i USA tror femtio procent av demokraterna och ännu fler republikaner fortfarande att det finns grundläggande medfödda skillnader i fysisk förmåga mellan män och kvinnor, så vi är uppenbarligen långt ifrån vad idealet kräver.)

Ett inkluderande samhälle skulle också avskaffa invandringsbegränsningar, som per definition utesluter. Det är fel att diskriminera Hispanics i USA, och Hispanics på andra håll är lika mänskliga, så enligt den nuvarande uppfattningen är det lika fel att diskriminera dem helt enkelt på grund av landet där de föddes. Därför finns en växande konsensus om att restriktionerna för invandring i sig är rasistiska.

Respektabla politiska, sociala, moraliska och religiösa ledare stöder alltmer eller åtminstone underkasta sig dessa åsikter. Att avvisa dessa åsikter skulle vara att stödja fördomar och diskriminering, och det skulle vara socialt och professionellt självmord.

Men åsikten har utmaningar. Det har att göra med människans ifrågasättande; Är det verkligen sant att män kan föda, att mångfalden alltid är styrka och att män och kvinnor alltid är lika bra anpassade som styrkekrävande jobb?

Liknande frågor kommer upp i samband med invandring. Fri migration innebär att befolkningen skulle flyta fritt från sämre till bättre levnadsförhållanden tills förhållandena i stort sett jämställs över hela världen.

Oro leder till ovisshet

Oro leder till ovisshet

Att oroa sig för dåliga effekter av invandring anses främlingsfientligt, men tvivel kvarstår. Är det verkligen sant att förhållandena i ett land inte har någon koppling till sina folks vanor och kvaliteter med mera. Eller så kan det vara så att olika människor har olika sätt att göra saker, och den bästa vägen mot ett bättre liv för afghaner ligger i att förbättra situationen i andra länder, vilket lär både oss och dom om hur vi lever i ett mer öppet klimat tillsammans. Det finns många studier som visar att integration gynnar alla samtidigt som att livet blir mer berikat för dom som lever i ett integrerat samhälle med multikultur. Det är lätt att vara subjektiv i sådana studier, men det finns även kvantitativa forskningsstudier som påvisar styrkorna i multikulturella samhällen och då pratar vi främst ekonomiskt.