Expo

Expo är en antirasistisk tidskrift och stiftelse som har som syfte att upplysa samhället om vilka högerextrema krafter som finns här. Stiftelsen bildades för att driva tidningen och den samlar en rad olika medarbetare från olika politiska åsikssegment med den gemensamma nämnaren att de alla är aktivt antirasistiska. I en tid när rasismen i samhället breder ut sig allt mer är det viktigt att det kan finnas motkrafter. Tidningen har kanske inte så många egentliga läsare men arbetet är viktigt eftersom att deras granskande reportage ofta uppmärksammas i övriga medier och på så sätt får stor spridning.

Hill blev Expo

Tidningen Expo bildades 1995 och stiftelsen bildades samtidigt med syftet att driva tidningen. Stiftelsen hette från början Hill-stiftelsen efter en engelsk journalist, Ray Hill, som genom att gå undercover lyckades rapportera från den engelska fascismens insida i tidningen Söklight. Namnet ändrades sen till Expo-stiftelsen år 2001. Att tidningen bildades berodde på att grundarna ansåg att det fanns ett behov av en antirasistisk kraft som inte stod för långt åt den radikala vänsterns håll. 1991 hade Riksorganisationen Stoppa Rasismen meddelat att de inte skulle motdemonstrera vid den rasistiska demonstrationen vid Karl XII dödsdag i lund. Istället bildades en annan organisation, Antifascistisk Front som demonstrerade. Nu fanns en risk att allmänheten skulle anse att den ledande antirasistiska rörelsen i samhället stod för långt åt vänster och därför bildades Expo som motvikt.

Attentat

Bara ett år efter att tidningen och stiftelsen bildats försökte landets högerextrema organisationer att tysta den. Under 1996 genomfördes en rad attacker mot samarbetspartners till tidningen och även till organisationer som uttryckt sitt stöd för tidningen. Attackerna riktades mot alla dessa mycket på grund av att rasisterna inte visste var Expo hade sin redaktion. Att hålla det hemligt var viktigt just för att hotbilden var så stor. Bland annat attackerades politiska ungdomsförbund tillhörande Moderaterna, dåvarande Folkpartiet och Socialdemokraterna. Den 8 maj angreps det tryckeri i Bromma som tryckte tidningen. Fönsterrutor krossades och det sprejade hakkors och uppmaningar om att sluta trycka Expo på väggarna. Tryckeriet meddelade snart att man inte längre kunde trycka tidningen. Som en protest mot våldet och för att visa sympati mot Expo beslutade både Aftonbladet och Expressen att trycka tidningen som en bilaga till deras söndagsupplaga som gick ut i över 800 000 exemplar. En stor chans för den lilla tidskriften att nå ut till den breda allmänheten. Hela händelsen medverkade också till att göra Expos arbete känt i hela landet.

Stort arkiv

Det är inte bara tidningen Expo som gör ett viktigt jobb utan dess redaktion har även genom åren samlat in material som bildar Nordens största arkiv med högerextremt material. Här finns högerorganisationen med dess medlemmar kartlagda till exempel och även vilka som har kopplingar till varandra eller till andra delar i samhället. Journalister och forskare kan använda arkivet och även SÄPO använder sig av det för att hitta krafter i samhället som kan var ett hot mot rikets säkerhet. Att driva tidningen ger inte direkt någon vinst utan arbetet hålls uppe med hjälp av bidrag och donationer. Bland annat får den varje år bidrag från Vattenfall, LO och rörelsen Artister mot rasister.