Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet är en synonym till rasism, alltså en negativ inställning gentemot människor med en bakgrund och ett utseende som skiljer sig från vår egna bakgrund och vårt eget utseende.

Främlingsfientlighet

Psykologin Bakom Främlingsfientlighet

Forskning visar att människor naturligt tenderar att favorisera den egna gruppen. Beroende på vår uppväxt och våra erfarenheter kan vi sedan bli både bättre och sämre på att acceptera de människor som är annorlunda från oss. Främlingsfientlighet kan uttryckas på olika sätt och ha sin grund i olika mänskliga känslor. Ett exempel är hat. Bakom hatet ligger ofta rädsla. Enligt psykologen Dr. Renée Carr hittar vi ibland på extrema och mycket negativa idéer om andra “raser” för att vi tror att vår säkerhet är hotad av dessa människor. En annan känsla som kan ligga bakom främlingsfientlighet är behovet av att höra till en viss grupp. Det är naturligt och mänskligt att behöva kärlek och tillhörighet, och för de som har svårt att skapa band med andra människor kan extremistgrupper var enklare att binda sig till än andra grupper. Dr John Paul Garrison menar att vi-mot-dem-attityden gör att vissa känner större tillhörighet och mer trygghet. Att hata andra kan också vara ett sätt att undvika att se våra egna problem. Så länge vi kan fokusera på hur hemska andra människor så behöver vi inte tänka på vad vi själva gör fel. Även om det finns människor med främlingsfientliga åsikter som har olika typer av mentala problem, brist på empati, antisocial personlighet etc. så är det långt ifrån alla som kan skylla på en åkomma. Vi har själva ansvar för vårt beteende och vilket budskap vi sprider i samhället.

Utbildning

Det nämns ofta att främlingsfientlighet är kopplat till låg utbildningsnivå eller låg intelligens. En studie från Brock University i Ontario har visat att rasism hänger ihop med lägre IQ enligt en artikel i Metro från 2009. Att vara rädd för det okända är en mänsklig överlevnadsinstinkt, och att informera sig om det kan därför vara ett bra sätt att komma över sina rädslor.

Utbildning

Som vit person i Sverige kan det ibland vara svårt att sätta sig in i hur någon med invandrarbakgrund uppfattar saker och ting. Vi har kanske aldrig upplevt att främlingar kommer fram och pillar på vårt hår för att det ser annorlunda ut. Vi vet kanske inte hur det känns att gång på gång bli nekade jobb för att vårt namn låter för exotiskt eller för att vi bryter på att främmande språk. Att lära sig vad andra får möta i vardagen kan därför vara mycket positivt, om vi är villiga att lyssna.

Andra Åtgärder

Förutom utbildning finns det andra åtgärder som tas till i kampen mot rasism idag. Vissa företag eller organisationer har mångfaldspolicyer som innebär att man inte bara tar in vita människor, att man inte bara tar in män eller liknande. Detta kan dock, enligt Una Tellhed som forskar om fenomenet rasism, ha motsatt effekt och få folk att tro att dessa personer inte är lika kompetenta. Ett annat sätt att bekämpa normaliseringen av rasism är förstås att säga till när det förekommer. Om man låter bli att skratta bort främlingsfientliga kommentarer och istället konfronterar och ifrågasätter dem så skapar vi en dialog och sätter gränser för hur man behandlar och pratar om andra människor.