Högerextrema partier i Europa

Efter att Andra Världskriget var slut var det nog många som trodde att framtiden skulle se annorlunda ut. Att nazism och främlingsfientlighet aldrig skulle kunna få fäste i den europeiska politiken igen. När det stod helt klart exakt vad nazisterna hade åstadkommit i form av folkmord på judar och andra folkgrupper så lovade världens ledare att detta aldrig skulle få ske igen. Fredsorganisationer som Förenta Nationerna bildades. Inte långt efter bildades den europeiska gemenskapen, det vi idag kallar EU. Meningen var att organisationen skulle verka för fred mellan länderna i Europa. Under de följande årtionden då Europa var fritt från högerextrema organisationer har EU allt mer inriktat sig på att driva andra frågor. Det har blivit viktigare att behandla frågor om fri handel och invandring mellan europeiska länder. Tyvärr så står vi idag inför en situation då Europa återigen hotas av högerextrema och främlingsfientliga krafter och EU-parlamentet består idag av ett flertal ledamöter från högerextrema partier.

Frankrike först

Det första högerextrema partiet att nå ytan och få folkligt stöd var Front National i Frankrike. I ett land med en lång tradition av invandring, främst från deras före detta kolonier, hade det länge pyrt och till slut kom känslorna upp till ytan. Många som började rösta på Front National var själva invandrare som bott länge i landet och alltid skött sig. Nu blev de uppretade av att se en ny form av invandring som de ansåg förstörde även deras rykte. Den första ledaren och grundaren av partiet Jean-Marie Le Pen är ökänd för sina rasistiska uttalanden. Han är även känd för att förneka förintelsen. Idag är Front National landets största parti med nära 34 procent av rösterna i förra valet. Partiet leds idag av Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pens dotter och är väl etablerat både i Frankrike och i EU-parlamentet.

Gyllene Gryning

Detta parti var från början en samling kriminella som fick ökat stöd i kölvattnet av den ekonomiska krisen som drabbade Europa hårt 2008. Grekland drabbades synnerligen hårt och det skärpte de främlingsfientliga strömningar som fanns i landet. Samtidigt är Grekland ett av EU:s stora mottagarländer på grund av sin gräns mot Turkiet. Den vägen kommer varje år hundratusentals flyktingar som söker tryggheten i Europa. Flera av ledarna har blivit dömda till fängelse för brott, många brott gäller hets mot folkgrupp men även hatbrott och till och med mord mot personer av utländsk härkomst. Trots detta har de tillåtits att kandidera till EU-parlamentet, de har bara fått lova att inga av dem som är dömda eller misstänkta för brott får finnas med på listan. Eftersom att de är populära bland det grekiska folket har de även röstats in i EU-parlamentet så väl som det grekiska parlamentet.

Sannfinländarna

Även här i Norden har de högerextrema vindarna blåst allt hårdare. I vårt grannland Finland har en organisation som gjort sig känd som främlings- och islamfientlig röt stora framgångar. De bildades av resterna av det nedlagda landsbygdspartiet som även det hade en populistisk agenda. De är EU-kritiska och predikar en förkärlek för den finska välfärden och att Finland bör befolkas av vita kristna medborgare. Vid senaste valet blev Sannfinländarna det näst största partiet och kunde bilda en koalitionsregering med två andra partier.