Martin Luther King

I april i år var det 50 år sen medborgarrättskämpen och pastorn Martin Luther King blev skjuten under ett tal från en balkong i Memphis, Tennesse i den amerikanska södern. Även om ett halvt sekel har förflutit sen han lämnade jordelivet så är han fortfarande en stor inspirationskälla för många och han symboliserar på många sätt kampen för svarats rättigheter världen över. Ett av hans tal kan nog klassas som världens mest kända. Det är det tal som börjar med frasen ”I have a dream” som blivit citerat och inspirerat tusentals och åter tusentals människor genom flera generationer.

Föddes som Michael

Martin Luther King Jr föddes i den amerikanska söder 1929, han hette från början Michael Luther King. Hans pappa, Martin Luther King Sr eller Daddy King som han också kallades var även han baptistpastor liksom hans far i sin tur. Kings pappa predikade om de svartas rättigheter i en tid då de svarta hade väldigt begränsade möjligheter till att leva på samma villkor som vita i det amerikanska samhället. Våld var vanligt mot svarta i de södra delstaterna. Många kanske skulle ha tagit till vapen själva för att bekämpa förtrycken men King kände sig inspirerad av Mahatma Gandhi som i Indien förde en fredlig kampanj för att befria Indien från kolonialmakten England.

Förtryckt som barn

King fick under sin uppväxt själv känna av förtrycket. Bland annat hade han som liten några vita pojkar han brukade leka med. När de kom till en viss ålder skickade pojkarnas mor hem King med orden att han inte fick komma tillbaka för att de hade nu blivit tillräckligt stora för hållas åtskilda. Tidigt i karriären som pastor, inspirerad av sin far, började Martin Luther King att predika om svartas rättigheter och han blev snabbt en frontfigur för den medborgarrättsrörelse som växte fram främst i sydstaterna där förtrycket var som värst.

Bussbojkotten

1955 var King med och ledde det som skulle bli startskottet för den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Den så kallade bussbojkotten i Montgomery. Bojkotten satte fart när en svart kvinna vid namn Rosa Parks vägrade att ge upp sitt säte till en vit passagerare. Hon arresterades och detta fick King och hans allierade att starta protesten mot de orättvisa apartheidreglerna som sa att svarta passagerare bara fick färdas i vissa delar av bussen samt att de skulle tvingas resa på sig och ge sin plats till vita om bussen var full. Dessa orättvisa regler hade länge varit ett förtret för stadens svarta som också var de som mest utnyttjade lokaltrafiken. Bojkotten som varade över ett år blev också en stor ekonomisk smäll för bussbolaget som förlorade stora delar av sina intäkter. Den avslutades i maj 1956 när federal lag hade slagit fast att bussbolagets apartheidregler stred mot USA:s grundlag.

Fredspris

Martin Luther King blev 1964 belönad med Alfred Nobels fredspris för sin kamp mot orättvisor genom civil olydnad och fredliga metoder. Även om King framförde en rad tal och framträdanden under sin kamp så var det speciellt ett tal som skulle komma att bli ihåg kommet av hela världen. Det är hans ”I have a dream-tal” som han framförde i Washington den 28 augusti 1963 vid Lincoln monumentet. Talet är en idag ett av världens mest kända och det används fortfarande för att skapa metaforer i andra sammanhang.