Rasismens historia

Rasismens historia

Rasism är när en grupp dominerar, utesluter eller försöker eliminera en annan på grundval av biologiska skillnader. Rasism är en modern företeelse. Det betyder inte att fördomar inte fanns tidigare men de var inte baserad på hudfärg. Istället var religion den viktigaste faktorn. Eftersom många afrikaner var muslimer eller anhängare av traditionella religioner kunde inköp och transport av afrikanska slavar av européer motiveras av religiös och juridisk skäl.  Men under 1500-talet och 1600-talet blev religiösa skillnader och skillnader i utseende mer och mer sammansatta i européernas uppfattningar.Under medeltiden hade Européerna kommit fram till att det var fel att förslava andra kristna men förslavning av icke-kristna var godtagbara. Men detta var inte rasism enligt definitionen. Däremot såg evangeliska kristna mörkhyade konvertiter som levande bevis på universalitet av deras tro. I synnerhet i de germanska länderna var associeringen av Afrika med kristna dygder väl utvecklade i senmedeltiden. Diskriminering mot judar eller muslimer grundades på deras avvisande av kristendomen. Förändringen i de europeiska uppfattningar började med återerövringen av Iberiska halvön. Under 1400-talet kämpade Spanjorerna för att utvisa muslimerna från Spanien. De blev också mer kritiska till spanska judar och tvingade dem att konvertera till kristendomen eller lämna landet. Judar som tvingades omvandla till kristendomen i 1400- och 1500-talet Spanien kallades conversos. De ofta var misstänkta eftersom deras påtvungna omvandlingar kanske var falsk. Men även om man bytte religion på riktig så hade man fortfarande samma orena blod som sina förfäder. Den spanska blodrenhets doktrin, limpieza de sangre, var en av de tidigaste formerna av rasism.

Slaveri

Slaveri

När Spanjorerna och andra européerna koloniserade Nord- och Sydamerika tog dem med sig sin begynnande rasism. De behövde arbetskraft för att arbeta på plantagen i sina nya kolonier och förslavade människor fungerade bra. Men slavägare ville motivera sitt beteende och kunna uppfatta sig själva som goda människor som brydde sig om sina medmänniskor. De hävdade att afrikanska och indianska folk var primitiva och i behov av civiliserande. Enligt dem hade de hjälpte dessa stackars primitiva folk genom att lära dem om kristendomen och om vikten av att ha en bra arbetsmoral.

Från religion till Rasbiologi

Vetenskaplig rasism i 1800-talet var ett försök att göra rasism modern från ett 1800-talet perspektiv. Nu var det vetenskap snarare än religion som skulle vara rationalisering för rasism. Bland annat ville man göra en raslig klassificering av mänskligheten. Inspirerad av Linnés framgång med att organisera växter och djur till en hierarkisk klassificering struktur försökte andra forskare att skapa en hierarki av mänskliga raser. Sociala darwinister i Europa och Nordamerika använde begreppet överlevnad av de fittaste för att rättfärdiga deras behandling av mörkhyade människor. Enligt dem var dessa folk en rest av tidigare stadier av mänsklig utveckling. Därför var det helt naturligt enligt dem att den mer avancerade rasen underkuvade de mindre utvecklade, primitiva raserna.

Vetenskap

Statens institut för rasbiologi

Tidigare ville vissa forskare förbättra människan på liknande sätt som bönderna hade genom avel fått mer produktiva boskap. I Sverige grundades Statens institut för rasbiologi 1922 för att undersöka det bästa sättet att uppnå detta ändamål. Vid slutat av Andra världskrig tog många forskare avstånd från eugenik rörelse. Och det var genetikern Richard Lewontin som i år 1972 definitivt bevisat att ras inte är biologisk. Konceptet ras är i själva verket en social konstruktion utan grund i mänsklig biologi.