Rasismens påverkan i samhället

Rasism har blivit ett vanligt inslag i dagens samhälle. Mycket av rasismen handlar idag om de nysvenskar som kom i den senaste flyktingvågen. Det baseras i grund och botten på att människor inte har förståelse för andra kulturer och kommer med kommentarer som att flyktingarna tar alla jobb.

Det har visat sig att flyktingpolitiken har kostat mycket pengar för Sverige vilket också sticker i ögonen på många människor. Ju mer avundsjuka som kommer till ytan ju mer börjar olika rykten att sprida sig. Rykten gör att hatet och rasismen sprider sig ännu mer och det blir snabbt en negativ spiral.

Begreppet rasism har funnits under lång tid och har under årens lopp kommit att förändras i grunden. I början av 1900-talet handlade det mycket om att dela in människor i olika raser. Idag är begreppet mycket mer komplext och varje enskild individ har en egen uppfattning om vad begreppet har för betydelse. De allra vanligaste uppfattningarna som finns idag är att en person har svårt att acceptera en annan på grund av hudfärg, religion, kultur eller etnicitet.

Innebörden är att vissa grupper av människor behandlas på ett annorlunda sätt på grund av att de kommer från ett annat land eller har en annan färg på huden. Det kan vara både i vardagliga situationer men också när en person exempelvis söker arbete. Personen kanske inte ens får komma på en intervju på grund av att denne har ett utländskt namn trots att de rätta kvalifikationerna finns. När det gäller exempel på rasism i samhället är det en återkommande fråga som då och då dyker upp. Ett annat exempel är att man inte får besöka en viss restaurang eller på annat sätt påverkas negativt i olika sammanhang tack vare sitt ursprung.

Prata om rasism

För att minska rasism i samhället är det viktigt att lyfta frågan och prata om det redan från ung ålder. Genom att redan under skolåren berätta för barnen att alla människor har samma värde oavsett vilket land man kommer från eller vilken färg som huden har.

Vuxna som utövar rasism eller pratar illa bör ifrågasättas runt varför de har den åsikten och vad som egentligen ligger till grund för detta. Det går då att föra en diskussion om vad det är som egentligen ligger till grund för åsikterna. Har man aldrig själv haft kontakt med utrikesfödda kan det också i stor utsträckning handla om okunskap. Får man möjlighet att öka sina kunskaper kan det ofta bidra till att man också öppnar sina armar och verkligen tar möjligheten att lära känna personer som man aldrig annars skulle komma i kontakt med.

Rasism kan vara väldigt svårt att komma till rätta med och det gäller därför att man vågar stå upp för saker och sprider kunskapen. Ett viktigt ställe att ständigt arbeta med frågan är på arbetsplatser. Här ska det aldrig accepteras någon form av rasism. Det är viktigt att man också som arbetsgivare vågar ta upp det om det är ett återkommande problem på arbetsplatsen bland kollegor eller kunder.