Ungdom mot rasism

Ungdom mot rasism är organisationen som lades ner hastigt 2017 men som nu återuppstår. De som åter ser till att organisera ungdomar mot rasism tycker att antirasism är en så viktig fråga att organisationen måste leva vidare. Rasism är väl någonting som är lika gammalt som människan. Den bygger på en tanke om att vissa människor skulle vara överlägsna andra. Historiskt sett har det ofta handlat om vita utvandrande européer som koloniserat andra delar av världen.

Där har de ansett att den lokala befolkningen varit underutvecklade och därför också bör underkasta sig den vita mannens sätt att leva. Idag finns den typ av rasism så klart kvar och måste bekämpas men det finns också en ny typ av rasism som växer här i västvärlden. Idag handlar det mycket om att rasism riktas mot de människor som söker sig hit för att få skydd från krig, förföljelse eller fattigdom. En del av de som redan bor här i vår del av världen anser då att vissa människor är mindre värda och därför inte borde få bosätta sig här. På grund av den växande rasismen i samhället tycker grundarna av Ungdom mot rasism att det är viktigt att försöka motverka den växande rasismen.

Rasismen växte

Den ideella organisationen Ungdom mot rasism bildades 1996. Under 1990-talet växte de rasistiska strömmingarna i samhället. Bland annat uppstod olika gäng som hängav sig åt den så kallade skin head-kulturen. En kultur som egentligen sprungit ur en musikstil, en subkultur till punken, och inte rasism men som under 1980-talet mer och mer riktade in sig på att ha rasistiska åsikter och på sina håll även nynazistiska ståndpunkter. Olika nynazistiska organisationer började också att bildas runt om i Sverige och motrörelsen mobiliserade sig för att motverka dessa mörka krafter. Mycket av de rasistiska åsikter som började komma upp till ytan under 1990-talet grundade sig i politiskt missnöje och ekonomisk utsatthet efter den stora finanskrisen som präglade 90-talets början.

Samlar ungdomar

Därför bildades alltså denna organisation som samlar ungdomar mellan 13 och 25 som vill vara med att kunna göra en skillnad. Det jobbas mycket med att utbilda ungdomar i antirasistiskt tänkande. Det hålls worksshops om hur man kan tänka runt vithet, svenskhet, antirasism och postkolonialism. Ungdomarna organiserar också demonstrationer och debatter för att få fram sitt budskap men även för att verka som motkraft till exempel vid demonstrationer av rasistiska organisationer.

Acceptans och inkludering

Enligt Ungdom mot rasism är just rasism ett stort samhällsproblem som genomsyrar en stor del av vårt samhälle i olika nivåer och olika samhällsklasser. Rasismen bidrar till stora orättvisor och gör så att människor delas in i bättre eller sämre. Ungdom mot rasism har som visionen att samhället ska vara fritt från rasism och att alla ska leva sida vid sida som jämlika. Kulturella eller fysiska egenskaper ska inte påverka andra människors uppfattning om andra. Det är en viktig del av att vara en sann demokrati. Det antirasistiska samhället bygger på acceptans och inkludering istället för att titta snett eller utesluta vissa folkgrupper från gemenskapen. Genom att acceptera och inkludera alla i samhället kan även allas resurser tas tillvara och komma samhället till gagn.