Vad kan du göra för att motverka rasism?

Det blåser starka högerextrema vindar i Sverige idag. Den ökande invandringen som nådde sin kulmen med flyktingkrisen 2015 har spätt på dessa åsikter ytterligare. Vi har ett parti i riksdagen som har sina rötter i rasistiska och fascistiska organisationer. Ibland kan det kanske kännas helt övermäktigt och det är svårt att känna att man kan göra skillnad. Då ska man tänka på att många bäckar små blir till slut en stor å, det lilla du gör kan ändå få stor verkan på klimatet i samhället. Så sitt inte där och känn dig otillräcklig utan se till att få in några nya rutiner i ditt vardagsliv som motverkar rasismen i vårt samhälle.

Ta ställning

Genom att ta ställning mot rasism så står du upp för ett jämställt samhälle där alla människor är lika mycket värda. Du kanske inte tycker att det rör dig så mycket eftersom du själv inte har utländskt påbrå men tänk på att rasistiska organisationer ofta har nedsättande åsikter mot alla svaga grupper i samhället så som sjuka och funktionshindrade. Sjukdom kan drabba alla så det är kanske du eller någon anhörig som en dag kommer drabbas av det här kalla klimatet som bildas just nu. De här organisationerna med fascistiska åsikter hyllar bara de starka i samhället och är av uppfattningen att var och en i stort sett ska klara sig själv.

Gå med i en antirasistisk organisation

Känner du dig osäker på vad du kan göra så ta och anslut dig till en antirasistisk organisation. De finns flera att välja på. Både rikstäckande och lokal föreningar. Tillsammans med andra blir det lättare att känna att man gör skillnad. Kanske ni organiserar demonstrationer och möten där ni gör allt för att få ut ert budskap. Många antirasistiska organisationer ordnar också med motdemonstrationer när det sker rasistiska demonstrationer. Till exempel är det vanligt att många ställer upp och demonstrerar mot Nordiska Motståndsrörelsen som gärna basunerar ut sina åsikter på olika håll runt om i landet. Då brukar de ha med sig något tiotal deltagare och motdemonstranterna brukar ha med sig hundratals personer. Då blir det ganska tydligt vilka som är flest, det vill säga de som är emot rasism.

Välgörenhet ger mycket

En annan typ av organisationer som också jobbar mot rasism men på ett lite annorlunda sätt är de välgörenhetsorganisationer som finns. Också här finns både rikstäckande, som Röda Korset, och lokala som bildats av eldsjälar på orten. De här hjälper till att motverka segregation genom att ta emot och bemöta nyanlända med vänlighet och respekt. Ofta kan de hjälpa till med kontakt med myndigheter, samla in kläder och möbler samt ordna med möten mellan nyanlända och lokalbefolkning. I Västerås finns till exempel en organisation som heter Tillsammans Gör Vi Skillnad, idag används deras förkortning, TGVS mest. Den bildades av några eldsjälar under flyktingkrisen 2015. Då kom rekord många flyktingar, främst från krigets Syrien och behovet av hjälp var stort. Många hade bara de kläder de kom i, allt annat hade de fått lämna bakom sig eller förlorat på vägen. TGVS startade en stor insamling av kläder, möbler och leksaker till de som kom. Idag samlar de fortfarande in saker till nyanlända och ser även till att skapa mötesplatser mellan bofasta och de nyanlända.