Rasism i vardagen

Socialpsykologiskt Enligt socialidentitetsteorin anses människors identitet som formad utifrån de olika grupptillhörigheter dem tillhör. Ju mer tillhörighet någon upplever desto mer styrs identiteten utifrån gruppens värderingar. I sin tur formas gruppens känsla av sammanhållning delvis utifrån jämförelser av hur lik eller olik gruppen är mot andra grupper. Dem känslor som kretsar i gruppen blir enkelt LÄS MER

Ett inkluderande samhälle

Nu ska det kort redogöras om ett inkluderande samhälle. Folk idag säger att de vill ha ett inkluderande samhälle. Men hur skulle det vara? Uppenbarligen skulle det inte tolerera negativism avseende samband med ras, kön, religion eller kulturell bakgrund. Så alla identitetsgrupper skulle vara lika representerade och värderade i alla viktiga sociala miljöer. Det är LÄS MER

Rasismens påverkan i samhället

Rasism har blivit ett vanligt inslag i dagens samhälle. Mycket av rasismen handlar idag om de nysvenskar som kom i den senaste flyktingvågen. Det baseras i grund och botten på att människor inte har förståelse för andra kulturer och kommer med kommentarer som att flyktingarna tar alla jobb. Det har visat sig att flyktingpolitiken har LÄS MER

Apartheid i Sydafrika

Det är nu mer än 25 år sedan Apartheid i Sydafrika avskaffades. För många i västvärlden så har alltså detta system bara en historisk dimension. För de som växte upp under den period detta gällde så var denna orättvisa däremot alltid mycket närvarande. Det var en stor grej på nyheterna och även inom andra medier LÄS MER

Winnie Mandelas liv

Winnie Mandela, kanske mest känd som Nelson Mandelas exfru. Winnie var dock mycket mer än så och var en ovanligt stark person som bland annat också kämpade mot apartheid i hemlandet men blev också stämplad som terrorist. Arresteringarna Winnie gifte sig med sin make Nelson år 1958 och var då endast 22 år gammal. Under LÄS MER

Rasismens historia

Rasism är när en grupp dominerar, utesluter eller försöker eliminera en annan på grundval av biologiska skillnader. Rasism är en modern företeelse. Det betyder inte att fördomar inte fanns tidigare men de var inte baserad på hudfärg. Istället var religion den viktigaste faktorn. Eftersom många afrikaner var muslimer eller anhängare av traditionella religioner kunde inköp LÄS MER

Främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet är en synonym till rasism, alltså en negativ inställning gentemot människor med en bakgrund och ett utseende som skiljer sig från vår egna bakgrund och vårt eget utseende.

Antirasistiska demonstrationer

Allt eftersom att rasismen i vårt samhälle ökar så ökar också motståndet mot den. Varje gång en rasistisk demonstration utlyses så samlar sig även antirasister till motdemonstration. Så klart ordnas också många helt antirasistiska demonstrationer varje år. Det brukar alltid vara många fler deltagare bland antirasisterna och det måste ju ändå ses som en bra LÄS MER

Filmer om rasism

Eftersom att främlingsfientlighet och rasism är en stor del av många kulturer runt om i världen så har det så klart också skildrats i kulturen. Många konstnärer sätter upp konstverk som på olika sätt visar på rasismen i vårt samhälle. Det har skrivits sånger om rasism och även många böcker. Sen har det naturligtvis gjorts LÄS MER